FAQ

 • Co je roztečná kružnice?

  Roztečná kružnice dává v mm průměr kruhu, na kterém leží středy otvorů pro šrouby kola.

 • Co je hloubka zálisu?

  Hloubka zálisu (ET) je vzdálenost svíslé osy kola od dosedací plochy kola. Údaj o hloubce zálisu je uveden v mm.

 • Co je to číslo KBA?

  Je číslo schválení daného typu kola německým Spolkovým úřadem pro motorová vozidla (Kraftfahrt Bundesamt - KBA) pro použití tohoto kola v Německu. Nelze je zaměňovat s číslem kola.

 • Kde najdu číslo kola?

  Číslo kola (zpravidla 6- až 10-místné, nezačínající číslicí 0 nebo písmeny KBA) je v kole předlito. Nachází se na vnitřní straně kola nebo též pod krytkou kola.

 • Co je znalecké posouzení dílu?

  Je  posouzení dílu provedené zpravidla autorizovanou zkušebnou, kdy se díl posuzuje s ohledem na zástavbové a rozměrové předpisy daného vozidla. Podmínkou schválení je vždy zástavbová zkouška konkrétního dílu na konkrétní vozidlo.

 • Co je posudek TÜV a k čemu je potřeba?

  Tento posudek především hodnotí předpisový stav vozidla při použití konkrétního kola . Jsou zde zahrnuty všeobecné předpisy a podmínky nebo omezení vestavby dílu a jeho provozu. V určitých případech je nutné na základě tohoto posudku zahrnout změnu zástavby (např. jiný rozměr kola) do technického průkazu vozidla.

 • Co je ABE (Všeob. povolení k provozu)?

  ABE je národní, německé povolení provozu vozidla nebo části vozidla. Vydává je Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA) a předává výrobci. Kola s ABE jsou zpravidla vyňata z povinnosti vykonat přejímku zástavby, což znamená, že např. při určité kombinaci kola a pneumatiky není nutný zápis do dokladů k vozidlu.

 • Jak budou kola namontována?

  Je třeba dbát na to, aby stykové plochy na vozidle byly čisté a bez otřepů. K montáži kola používejte pouze společně dodávané šrouby nebo matice, případně originální šrouby nebo matice od výrobce vozidla. Bližší informace o možnosti použití originálních šroubů nebo matic najdete v příslušném posudku TÜV, popř. v ABE. Při upevňování šroubů a matic dodržujte utahovací moment udaný výrobcem vozidla.

 • Co je to utahovací moment?

  Zpravidla platí utahovací momenty výrobce automobilů, které jsou uvedeny v provozním návodu vozidla. Bližší informace o používání původních upevňovacích dílů najdete v příslušném posudku TÜV, popř. v ABE.

 • Kolik otočení potřebuje kolový šroub?

  Dbejte na to, aby byl kolový šroub utažen vždy na min 6,5 otáček.

 • Jak se o kolo správně pečuje a které čistící prostředky jsou vhodné?

  Pravidelné čištění pomáhá udržet kola dlouho v dobrém stavu a zachová vám potěšení z vašich kol z lehkých slitin. Kola doporučujeme čistit teplou vodu s přídavkem neutrálního, běžně prodávaného autošamponu. Použití kyselých čističů ráfků se nedoporučuje. Neošetřujte parními čističi, čisticími prostředky na kov a ocelovou vlnou; vhodná je utěrka z mikrovláken.

 • Jak nejlépe uskladnit kola z lehkých slitin?

  Kola z lehkých slitin se v ideálním případě ukládají v zavěšené poloze a v dobře větrané a suché místnosti.

 • Lze kola z lehkých slitin dodatečně leštit?

  Dodatečné leštění znamená odstranění laku s následným povrchovým opracováním až na vysoce leštěný povrch. Odolnost výrobku je udržitelná pouze s pečlivě navzájem sladěnými systémy, které při leštění metodou „udělej si sám“ zpravidla nejsou k dispozici. Proto se leštěný povrch s nedostatečnou ochranou brzy stává nevzhledným, dále kvůli korozi může dojít k zeslabení stěn, což sníží životnost kola.

 • Lze v zásadě tolerovat poškození (škody vzniklé nehodou) kol z lehkých slitin?

  Poškození (škody vzniklé nehodou) na kolech z lehkých slitin nemohou být vzhledem k možné různorodosti způsobů poškození v žádném případě tolerována. V každém jednotlivém případě je třeba kontrolovat, zda poškození kola je již v oblasti plastických deformací nebo trhlin.

 • Kde mohu koupit kola RONAL a SPEEDLINE CORSE?

  Kola RONAL a SPEEDLINE CORSE můžete získat ve specializovaném obchodě.

 • Kde dostanu náhradní díly RONAL a SPEEDLINE CORSE?

  Náhradní díly jako například kolové šrouby, matice, středicí kroužky a kryty nábojů koupíte ve specializovaném obchodě.