Litá kola

Při procesu nízkotlakého lití se přesně zkonstruovaná a vyrobená forma, tzv. kokila, plní roztavenou hliníkovou slitinou dle optimalizovaného licího programu. Po ztuhnutí slitiny se vyjmutý odlitek důkladně překontroluje pomocí rentgenových paprsků.
 
Různé odstíny lakování, obrobení do lesku nebo leštění patří u RONAL ke standardu. Komplexní vícevrstvé povrchové úpravy zaručují nejvyšší kvalitu a odolnost. Bezvadné odlití a dokonalá úprava kol jsou předpokladem a zárukou dlouhodobé životnosti.