Právní poučení

Vyloučení ručení
Provozovatel průběžmě ověřuje a aktualizuje informace na webových stránkách. I přes veškerou péči se údaje mezitím mohou změnit. Provozovatel proto nemůže převzít odpovědnost nebo záruku za aktuálnost, správnost a úplnost poskytovaných informací. Totéž platí i pro všechny jiné webové stránky, na které se odkazuje pomocí hyperlinku. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah webových stránek, které budou vyhledány na základě takového odkazu. Dále si provozovatel vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat poskytované informace.

Prohlášení o ochraně dat
Při každém vstoupení uživatele na naši internetovou stránku a při každém vyvolání souboru budou data tímto postupem uložena do protokolového souboru a zpracována. Před uložením bude každý záznam anonymizován změnou IP adresy. Při každém vstupu / vyvolání souboru jsou uložena další data:
- anonymizovaná adresa IP
- datum a čas
- vyvolaná stránka / jméno vyvolaného souboru
- přenesený objem dat
- hlášení, zda přístup / vyvolání byl úspěšný

Tyto údaje se uvádějí pouze pro statistické účely, budou vyhodnoceny ke zlepšení nabídky a poté vymazány. Jiná použití nebo předání dále třetím stranám se neuskuteční. Při vyvolání jednotlivých stránek jsou použity dočasné soubory, takzvané cookies, aby byla navigace ulehčena. Tyto dočasné cookies neobsahují žádné osobní údaje a po skončení relace se vymažou. Poštovní adresy a e-mailové adresy, které jsou uvedeny v rámci poptávek nebo objednávek informačního materiálu, budou použity výhradně k zasílání korespondence, popřípadě k odeslání zásilek a nebudou předávány třetím osobám. Při zpracování dat jsou Vaše oprávněné zájmy vzaty v úvahu v souladu s platnými právními předpisy.

Vyloučení odpovědnosti
Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho využívání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem využívání této webové stránky (včetně vaší adresy IP) se odesílají na server Google v USA a zde se ukládají. Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání této webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na této webové stránce pro jejich provozovatele a k poskytování dalších služeb spojených s používáním této webové stránky a Internetu. Google tyto informace rovněž poskytne třetím osobám, pokud tak stanoví zákon nebo pokud budou třetí osoby tato data zpracovávat na základě pověření společnosti Google. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty společnosti Google. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě možná nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Použitím této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů shromážděným o vás společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.