Informacje prawne

Wyłączenie odpowiedzialności
Administrator stale kontroluje i aktualizuje informacje na stronie internetowej. Jednakże mimo zachowania najwyższej staranności dane tam zawarte mogą być nieaktualne. Nie odpowiadamy prawnie ani nie udzielamy gwarancji za / na aktualność, poprawność i kompletność udostępnianych informacji. Powyższe dotyczy także wszystkich innych stron internetowych, do których prowadzą łącza znajdujące się na naszej witrynie. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych, które mogą się wyświetlić po utworzeniu takiego połączenia. Ponadto administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do udostępnianych treści.

Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowychPrzy każdorazowym wyświetleniu przez użytkownika naszej oferty internetowej i przy każdym pobieraniu pliku dane o tych procesach są tymczasowo zapisywane w pliku dziennika oraz poddawane są przetwarzaniu. Przed zapisaniem każdy rekord poddawany jest anonimizacji poprzez zmianę adresu IP. Zapisywane są w szczególności następujące dane dotyczące każdego wyświetlenia stron / pobierania plików: 
– adres IP poddany anonimizacji;
– data i godzina;
– otwarta strona / nazwa pobranego pliku;
– ilość przesłanych danych;
– informacja, czy proces wyświetlenia strony / pobrania pliku zakończył się powodzeniem.

Te dane służą tylko celom statystycznym i są przetwarzane w celu optymalizacji oferty. Po wykorzystaniu do tego celu dane są usuwane. Innego rodzaju wykorzystywanie danych lub ich przekazywanie podmiotom trzecim nie ma miejsca. Przy wyświetlaniu poszczególnych stron wykorzystuje się pliki tymczasowe (tak zwane pliki cookie) w celu ułatwienia poruszania się po witrynie. Pliki cookie danej sesji nie zawierają danych osobowych i są usuwane po zakończeniu sesji. Adresy pocztowe i adresy e-mail, które są podawane w ramach zapytań lub zamówień materiału informacyjnego, są wykorzystywane wyłącznie do celów korespondencyjnych lub wysyłkowych i nie są udostępniane podmiotom trzecim. Przy przetwarzaniu danych duży nacisk kładzie się na interesy użytkownika zgodnie z regulacjami ustawowymi.

Wyłączenie odpowiedzialności
Ta strona korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizowania stron internetowych udostępnionej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookie”, czyli niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę jego korzystania z danej strony. Informacje zawarte w pliku cookie, dotyczące korzystania z danej strony przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania z danej strony internetowej przez użytkownika, a także w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej na potrzeby administratorów stron; informacje te są wykorzystywane także w celu świadczenia innego rodzaju usług, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Firma Google może przekazywać tego rodzaju informacje podmiotom trzecim, jeśli będzie to wymagane przez przepisy ustawowe lub jeśli podmioty trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym wypadku nie wiąże adresu IP z innymi danymi Google. Użytkownik ma możliwość zablokowania instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, iż w takim przypadku wykorzystywanie pełnego zakresu niektórych funkcji danej witryny może być niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na jego temat, zebranych przez firmę Google w wyżej opisany sposób i do wyżej wymienionego celu.