OBRĘCZE KUTE

Kute obręcze z lekkich metali przechodzą rozbudowany proces produkcyjny, w którym stosowane są różne, wyspecjalizowane narzędzia. Materiał jest ściskany w formie przez prasę hydrauliczną, poddawany obróbce plastycznej i przetwarzany aż do uzyskania części odznaczających się dużą stabilnością. Tym samym struktura aluminium nie zmienia się, co zapewnia wysoką wytrzymałość oraz znaczną redukcję wagi obręcze.
 
Przy zastosowaniu techniki kucia, dzięki zaawansowanym parametrom materiałowym i mniejszym wymiarom osiąga się sportowe właściwości jezdne i zapewnia się skuteczniejsze hamowanie.

ZALETY

  • Większa wytrzymałość, większa nośność
  • Znaczna redukcja masy
  • Zmniejszenie zużycie paliwa dzięki redukcji ciężaru pojazdu