PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Přes 6000 pracovníků našlo v celosvětovém měřítku u RONAL GROUP zajímavé pracovní místo. Staráme se o moderní a otevřený styl řízení. Chováme se k našim zaměstnancům s úctou a věříme jim.  
 
Požadujeme dobrý výkon, ale také jej dovedeme ocenit. Naši zaměstnanci přebírají odpovědnost a společnost je vybavuje potřebnými kompetencemi. Týmová práce je klíčovou součástí našeho úspěchu.
 
Našim zaměstnancům nabízíme odpovídající možnosti vzdělávání a kariérní příležitosti a aktivně je podporujeme v dalším vzdělávání.

 

Zde najdete všechny volné pozice.