FAQ

Co je roztečná kružnice?
Roztečná kružnice dává v mm průměr kruhu, na kterém leží středy otvorů pro šrouby kola.
Co je hloubka zálisu?
Hloubka zálisu (ET) je vzdálenost svíslé osy kola od dosedací plochy kola. Údaj o hloubce zálisu je uveden v mm.
Co je to číslo KBA?
Je číslo schválení daného typu kola německým Spolkovým úřadem pro motorová vozidla (Kraftfahrt Bundesamt - KBA) pro použití tohoto kola v Německu. Nelze je zaměňovat s číslem kola.
Kde najdu číslo kola?
Číslo kola (zpravidla 6- až 10-místné, nezačínající číslicí 0 nebo písmeny KBA) je v kole předlito. Nachází se na vnitřní straně kola nebo též pod krytkou kola.
Co je znalecké posouzení dílu?
Je posouzení dílu provedené zpravidla autorizovanou zkušebnou, kdy se díl posuzuje s ohledem na zástavbové a rozměrové předpisy daného vozidla. Podmínkou schválení je vždy zástavbová zkouška konkrétního dílu na konkrétní vozidlo.
Co je posudek TÜV a k čemu je potřeba?
Tento posudek především hodnotí předpisový stav vozidla při použití konkrétního kola . Jsou zde zahrnuty všeobecné předpisy a podmínky nebo omezení vestavby dílu a jeho provozu. V určitých případech je nutné na základě tohoto posudku zahrnout změnu zástavby (např. jiný rozměr kola) do technického průkazu vozidla.
Co je ABE (Všeob. povolení k provozu)?
ABE je národní, německé povolení provozu vozidla nebo části vozidla. Vydává je Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA) a předává výrobci. Kola s ABE jsou zpravidla vyňata z povinnosti vykonat přejímku zástavby, což znamená, že např. při určité kombinaci kola a pneumatiky není nutný zápis do dokladů k vozidlu.
Jak budou kola namontována?
Je třeba dbát na to, aby stykové plochy na vozidle byly čisté a bez otřepů. K montáži kola používejte pouze společně dodávané šrouby nebo matice, případně originální šrouby nebo matice od výrobce vozidla. Bližší informace o možnosti použití originálních šroubů nebo matic najdete v příslušném posudku TÜV, popř. v ABE. Při upevňování šroubů a matic dodržujte utahovací moment udaný výrobcem vozidla.
Co je to utahovací moment?
Zpravidla platí utahovací momenty výrobce automobilů, které jsou uvedeny v provozním návodu vozidla. Bližší informace o používání původních upevňovacích dílů najdete v příslušném posudku TÜV, popř. v ABE.
Kolik otočení potřebuje kolový šroub?
Dbejte na to, aby byl kolový šroub utažen vždy na min 6,5 otáček.
Jak se o kolo správně pečuje a které čistící prostředky jsou vhodné?
Pravidelné čištění pomáhá udržet kola dlouho v dobrém stavu a zachová vám potěšení z vašich kol z lehkých slitin. Kola doporučujeme čistit teplou vodu s přídavkem neutrálního, běžně prodávaného autošamponu. Použití kyselých čističů ráfků se nedoporučuje. Neošetřujte parními čističi, čisticími prostředky na kov a ocelovou vlnou; vhodná je utěrka z mikrovláken.
Jak nejlépe uskladnit kola z lehkých slitin?
Kola z lehkých slitin se v ideálním případě ukládají v zavěšené poloze a v dobře větrané a suché místnosti.
Lze kola z lehkých slitin dodatečně leštit?
Dodatečné leštění znamená odstranění laku s následným povrchovým opracováním až na vysoce leštěný povrch. Odolnost výrobku je udržitelná pouze s pečlivě navzájem sladěnými systémy, které při leštění metodou „udělej si sám“ zpravidla nejsou k dispozici. Proto se leštěný povrch s nedostatečnou ochranou brzy stává nevzhledným, dále kvůli korozi může dojít k zeslabení stěn, což sníží životnost kola.
Lze v zásadě tolerovat poškození (škody vzniklé nehodou) kol z lehkých slitin?
Poškození (škody vzniklé nehodou) na kolech z lehkých slitin nemohou být vzhledem k možné různorodosti způsobů poškození v žádném případě tolerována. V každém jednotlivém případě je třeba kontrolovat, zda poškození kola je již v oblasti plastických deformací nebo trhlin.
Kde mohu koupit kola RONAL?
Kola RONAL můžete získat ve specializovaném obchodě.
Kde dostanu náhradní díly RONAL?
Náhradní díly jako například kolové šrouby, matice, středicí kroužky a kryty nábojů koupíte ve specializovaném obchodě.