Prohlášení o ochraně dat

Ochrana vašich osobních údajů (dále také „údaje“) a ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Zavazujeme se, že s vašimi údaji budeme nakládat zodpovědně. Osobními údaji jsou veškeré informace, které vás identifikují nebo umožňují identifikovat vás jako fyzickou osobu, například vaše příjmení, jméno, adresa a e-mailová adresa.

Proto považujeme za samozřejmé, že při zpracování vašich údajů dodržujeme platné předpisy o ochraně osobních údajů, jako je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo švýcarský federální zákon o ochraně osobních údajů (FADP) a nařízení o federálním zákoně o ochraně osobních údajů (OFADP) (dále jen „platné předpisy o ochraně osobních údajů“). Níže je použita terminologie podle GDPR. V rámci působnosti FADP je třeba pojmy chápat podle FADP.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme o shromažďování údajů na našich webových stránkách.

Vyhrazujeme si právo zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Vždy platí aktuální verze v okamžiku použití.

 

Obsah

Obsah. 2

1. Oblast působnosti 4

2. Kontakt 4

3. Rozsah a účel zpracování osobních údajů. 4

3.1 Návštěva našich webových stránek. 4

3.2 Možnosti kontaktu. 5

3.3 Internetový obchod. 5

3.4 On-line aplikace. 6

3.5 Využití údajů o zákaznících pro marketingová opatření 6

4. Soubory cookie. 7

4.1 Google Analytics a marketingové služby od společnosti Google. 7

4.1.1 Google Analytics. 8

4.1.2 Správce značek Google. 8

4.1.3 reCAPTCHA. 9

4.1.4 Marketingová platforma Google. 9

4.1.5 Google AdSense. 9

4.2 Taboola Pixel 9

4.3 Facebook Pixel a Facebook Conversion API 10

4.4 Systém CRM od společnosti Help Scout 11

4.5 AddToAny. 11

5. Sociální pluginy. 11

6. Vimeo. 12

7. Mapy Google. 13

8. Zpřístupnění třetím stranám.. 13

9. Přenos dat do zahraničí 14

10. Doba uchovávání údajů. 14

11. Zabezpečení dat 14

12. Vaše práva

 

1. Oblast působnosti

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující webové stránky společnosti RONAL:

2. Kontakt

Správcem údajů ve smyslu platných platné předpisy o ochraně osobních údajů je: 

RONAL AG 
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen
Švýcarsko

Rádi vám zodpovíme jakékoli další dotazy týkající se ochrany údajů a zpracování vašich osobních údajů a poskytneme vám jakékoli další informace, které si budete přát.

Můžete nás kontaktovat na adrese dataprivacy[at]ronalgroup.com nebo také prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v právním upozornění na našich webových stránkách (tiráž).

3. Rozsah a účel zpracování osobních údajů  

3.1 Návštěva našich webových stránek

Jakmile navštívíte naše webové stránky, naše servery automaticky dočasně uloží do souboru protokolu, tzv. serverového protokolu, následující údaje:

 • IP adresa počítače, který podal žádost
 • Vstupní stránka (webová stránka, ze které jste přišli na naše webové stránky)
 • Nastavení prohlížeče
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče
 • Datum a čas přístupu/vyhledání
 • Název a adresa URL načtených dat
 • Operační systém vašeho počítače a používaný prohlížeč.
 • Země, ze které se na naše webové stránky přistupuje
 • Název vašeho poskytovatele přístupu k internetu
 • Rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Objem přenesených dat v každém případě
 • Naposledy navštívená webová stránka
 • Aktivované pluginy prohlížeče

Účelem zpracování těchto údajů je umožnit používání našich webových stránek (navázání spojení), trvalé zaručení bezpečnosti a stability systému a optimalizace našich nabídek; používají se také pro interní statistické účely. Osobní profil uživatele se nevytváří.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na zpracování těchto údajů.

3.2 Možnosti kontaktu

Na našich webových stránkách máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře a/nebo e-mailu. Chcete-li použít kontaktní formulář a pro zpracování vašeho dotazu je nutné uvést vaše jméno, křestní jméno, zemi, jakož i e-mailovou adresu a zprávu. Zadání dalších údajů, jako je firma, telefonní číslo, pohlaví a zákaznické číslo, je dobrovolné. V případě kontaktu s novináři jsou povinné údaje o jazyku a způsobu publikování.

Tyto informace zpracováváme na právním základě našeho oprávněného zájmu na korespondenci s vámi nebo za účelem zpracování a vyřízení vašeho dotazu.

Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudeme pro tento účel zpracovávat. Svou námitku zašlete na kontaktní místo uvedené v kapitole 2.

3.3 Internetový obchod

Chcete-li provádět objednávky v našem internetovém obchodě, musíte se jednou zaregistrovat a nastavit si uživatelské jméno a osobní heslo. Při dalších návštěvách našich webových stránek se můžete přihlásit pod svým uživatelským jménem a heslem a nemusíte při každé objednávce znovu zadávat svou adresu a platební údaje. Vaše heslo je uloženo v zašifrované podobě a není pro nás viditelné.

Při registraci musíte zadat následující osobní údaje: příjmení, jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Dále je třeba uvést firmu, ulici/číslo domu, PSČ, město a zemi. Všechny ostatní údaje jsou dobrovolné.

K tomu, abychom mohli tyto registrační údaje ukládat (jako váš osobní zákaznický účet), je nutný váš souhlas. Na příslušném místě registrační stránky vás nejprve obsáhle informujeme o účelu a rozsahu zpracování údajů. Poté můžete vyjádřit svůj souhlas aktivací zaškrtávacího políčka. Vaše prohlášení o souhlasu bude zaznamenáno a uloženo u nás pro účely dokazování.

Právním základem zpracování údajů pro zadávání objednávek je plnění (před)smlouvy. Další právní základ spočívá v našem oprávněném zájmu na zjednodušeném zpracování objednávek.

Osobní údaje shromážděné při registraci a objednávce používáme výhradně k řádnému vyřízení vaší objednávky.

Údaje ve svém zákaznickém účtu, jako je zvolený způsob platby a doručovací adresa, můžete kdykoli zobrazit a změnit. Při aktualizaci údajů si ponecháme kopii vašich původních údajů, abychom mohli řešit případné dotazy, které mezi vámi a námi vzniknou.

Veškeré údaje, které nemusíme uchovávat podle zákona (např. v účetnictví), vymažeme ihned po dokončení objednávky.

Máte možnost kdykoli smazat svůj zákaznický účet, jakmile nebudou otevřeny žádné další objednávky.

3.4 On-line aplikace

Když se u nás ucházíte o zaměstnání, zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme v rámci procesu podávání žádosti. Kromě vašich osobních údajů, vzdělání, pracovních zkušeností a dovedností se jedná o obvyklé korespondenční údaje, jako je poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Kromě toho zpracováváme všechny dokumenty, které jste nám v souvislosti s přihláškou předložili, jako jsou motivační dopisy, životopisy, reference, certifikáty, diplomy a další vámi poskytnuté dokumenty. Kromě toho nám můžete dobrovolně poskytnout další informace.

Tyto údaje budou uloženy, vyhodnoceny, zpracovány nebo předány v rámci vaší žádosti. Kromě toho můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pro statistické účely (např. pro podávání zpráv). V tomto případě však nelze vyvozovat žádné závěry týkající se jednotlivých osob.

Při podávání žádostí na webových stránkách www.ronalgroup.com využíváme ke zpracování žádosti poskytovatele služeb, který zaručuje bezpečné a důvěrné zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem si musíte vytvořit uživatelský účet a zadat svou e-mailovou adresu a heslo. Pokud se do svého uživatelského účtu nepřihlásíte déle než 6 měsíců, nenávratně jej vymažeme i všechny údaje, které obsahuje. Vyhrazujeme si však právo používat vaše redukované kmenové údaje v uživatelském účtu (příjmení, jméno, datum narození, adresa, příslušná pozice a doba přihlášení) po dobu celkem 2 let pro účely vyhodnocování interních anonymizovaných statistik.

Údaje z online žádostí zůstávají v systému i po podání žádosti po dobu 6 měsíců pro případné dotazy. Poté jsou údaje o obsahu (nikoli však o uživatelském účtu) automaticky anonymizovány.

Vaše údaje o žadateli jsou uloženy odděleně od ostatních uživatelských údajů a nejsou s nimi sloučeny.

Zpracování vašich údajů o žadateli probíhá na právním základě našich (před)smluvních závazků v rámci řízení o žádosti. Dalším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na zpracování vaší žádosti.

Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku a svou žádost stáhnout. Svou námitku zašlete na kontaktní místo uvedené v kapitole 2.

Pokud s vámi uzavřeme pracovní smlouvu, budou předané údaje zpracovány za účelem vyřízení pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními.

Pokud jste nám udělili souhlas s uložením vašich údajů pro další řízení o žádosti a pro případné další kontaktování, budou tyto údaje po 3 letech vymazány. Máte možnost tento souhlas kdykoli dodatečně odvolat.

Odvolání musí být zasláno na kontaktní místo uvedené v kapitole 2 nebo na e-mailovou adresu uvedenou v inzerátu.

3.5 Využití údajů o zákaznících pro marketingová opatření

Vaše osobní údaje používáme také k následujícím účelům:

 • k udržování kontaktu s vámi;
 • abychom vás informovali o určitých službách;
 • k doporučení služeb, které by vás mohly zajímat, a
 • pro statistické účely.

Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudeme pro tyto účely zpracovávat.

Námitku zašlete na kontaktní místo uvedené v kapitole 2.

4. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie a podobné technologie (pro zjednodušení jsou všechny dále označovány jako „soubory cookie“). Jedná se o malé soubory, které se při návštěvě webových stránek ukládají do místního počítače. Díky tomu si webové stránky po určitou dobu „pamatují“ určité položky a nastavení (např. přihlášení, jazyk, velikost písma a další předvolby zobrazení) a vy je nemusíte při každé návštěvě a procházení portálu zadávat znovu.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané soubory cookie relace. Ty se automaticky vymažou po odhlášení nebo zavření prohlížeče. Jiné soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem počítači i po skončení příslušného procesu používání a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (soubory cookie třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě. Pokud jsou ukládány další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů zpracovány samostatně.

Většina internetových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud si to nepřejete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás o nastavení souborů cookie informoval a vy jste povolili přijímání souborů cookie pouze pro určité případy v jednotlivých případech nebo je obecně vyloučili. Můžete také aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Kromě toho můžete kdykoli vymazat již nastavené soubory cookie prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Postup kontroly a mazání souborů cookie závisí na používaném prohlížeči. Informace o tom najdete v nabídce nápovědy prohlížeče.

Informace o této možnosti pro nejčastěji používané prohlížeče naleznete na následujících odkazech:

4.1 Google Analytics a marketingové služby od společnosti Google

Na našich webových stránkách využíváme následující služby společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nebo, pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“):

 • Google Analytics
 • Správce značek Google
 • reCAPTCHA
 • Marketingová platforma Google (dříve DoubleClick)
 • Google AdSense

Google používá soubory cookie. Soubory cookie používané společností Google nám umožňují analyzovat používání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech v Irsku nebo ve Spojených státech.

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete v části Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání – Google.

4.1.1 Google Analytics

Pro účely designu orientovaného na poptávku a průběžné optimalizace našich webových stránek používáme službu webové analýzy Google Analytics na základě vašeho souhlasu. V této souvislosti se vytvářejí uživatelské profily a soubory cookie se používají k vyhodnocování používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s webovými stránkami a používáním internetu. Tyto informace mohou být rovněž předávány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany naším jménem.

Používáme řešení JENTIS na straně serveru. Pomocí tohoto řešení aplikujeme na server JENTIS Twin mechanismus deidentifikace, který automaticky zkracuje IP adresy o poslední číslici, čímž znemožňuje společnosti Google identifikovat konkrétního evropského návštěvníka pouze podle IP adresy. Všechny identifikátory od poskytovatelů analytických služeb jsou odstraněny. Místo toho jsou předávána náhodně generovaná čísla, která neumožňují opětovnou identifikaci. Řešení JENTIS na straně serveru tedy nepředává žádné osobní údaje třetím stranám, a tudíž ani třetí zemi. Anonymní údaje ze serverových protokolových souborů jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů subjektu údajů.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (vč. vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google zadáním doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem Stránka pro stažení doplňku prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics.

Další informace týkající se služby Google Analytics naleznete také v nápovědě služby Google Analytics.

4.1.2 Správce značek Google

K zabudování analytických a marketingových služeb Google do našich webových stránek a k jejich správě používáme Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení, které nám umožňuje spravovat značky webových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní. Samotný nástroj, který implementuje značky, je doménou bez souborů cookie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Nástroj však spouští jiné značky, které zase mohou shromažďovat údaje. Samotný nástroj Google Tag Manager naproti tomu k těmto údajům nepřistupuje.

Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí nástroje Google Tag Manager.

Proti reklamě založené na zájmech společnosti Google můžete vznést námitku. Za tímto účelem vyvoláte prostřednictvím prohlížeče odkaz Nastavení reklamy (Google) a provedete zde požadovaná nastavení.

Další informace o nástroji Google Tag Manager naleznete na adrese: Pokyny pro používání Google Tag Manageru.

4.1.3 reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme reCAPTCHA na základě našeho oprávněného zájmu. reCAPTCHA je zkratka pro „completely automated public Turing test to tell computers and humans apart“ (zcela automatizovaný veřejný Turingův test k rozlišení počítačů a lidí).

reCAPTCHA je služba, která se snaží rozlišit, zda určitou akci na internetu provedl člověk, nebo počítačový program. Proto se reCAPTCHA používá jako součást dvojího otevření při registraci k odběru newsletteru.

4.1.4 Marketingová platforma Google

Na základě vašeho souhlasu používáme na našich webových stránkách marketingovou platformu Google, která slouží k přehrávání, kontrole a měření digitálních reklamních kampaní pro naše zákazníky. (dále jen „GMP“). GMP používá soubory cookie k zobrazování personalizované reklamy. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Chcete-li získat podrobné informace o ochraně údajů a všech dalších důležitých aspektech s ohledem na sledovací systém Google Floodlight používaný v této souvislosti, odkazujeme na následující odkaz: Podmínky používání Google – Zásady ochrany osobních údajů a podmínky –p oužívání – Google

Údaje předané vaším prohlížečem v rámci GMP nebudou sloučeny s jinými údaji společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Zobrazování personalizované reklamy můžete deaktivovat pomocí zásuvného modulu prohlížeče. Ten si můžete nainstalovat zde: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

4.1.5 Google AdSense

Na základě vašeho souhlasu používáme na našich webových stránkách službu Google AdSense. Google AdSense používá soubory cookie. Jedná se o soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují společnosti Google analyzovat údaje o vašem používání našich webových stránek. Kromě toho Google AdSense používá také webové majáky, tj. neviditelné grafické prvky, které společnosti Google umožňují analyzovat kliknutí na dané webové stránky, návštěvnost na nich a podobné informace.

Informace získané prostřednictvím souborů cookie a webových majáků, vaše IP adresa a doručení reklamních formátů jsou přenášeny na server společnosti Google umístěný v USA a tam uloženy. Společnost Google může tyto shromážděné informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud společnost Google zadá zpracování údajů třetím stranám. V takovém případě Google propojí vaši IP adresu s ostatními uloženými údaji.

Vhodným nastavením ve svém internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání výše uvedených souborů cookie do vašeho osobního počítače. To však může znamenat, že obsah webových stránek již nebude možné využívat ve stejném rozsahu.

4.2 Taboola Pixel

Na našich webových stránkách používáme Taboola Pixel společnosti Taboola Inc., 16 Madison Square West, 7th Floor, New York, New York 10010, USA na základě vašeho souhlasu pro účely analýzy a optimalizace a pro ekonomický provoz naší online nabídky. Pixel nám pomáhá určit, které nabídky jsou na našich webových stránkách využívány a které z našich webových stránek jsou navštěvovány, když uživatelé přicházejí na naše stránky prostřednictvím obsahu, který byl zadán prostřednictvím aplikace Taboola. Za tímto účelem pixel nastavuje na našich webových stránkách soubory cookie.

Soubory cookie nám umožňují vytvářet pseudonymní profily používání shromažďováním údajů souvisejících se zařízením a pseudonymů dat protokolu. Taboola v současné době ukládá informace o zákaznících, uživatelích a návštěvnících ve svých datových centrech v USA a Izraeli. Společnost Taboola sama uvádí, že data společnosti Taboola proudí mezi EHP, Spojenými státy, Izraelem a Hongkongem. Aby byla zajištěna odpovídající ochrana údajů z EHP při jejich předávání mimo EHP (např. ze společnosti Taboola Europe Limited do společnosti Taboola, Inc.), společnost Taboola uvádí, že s ohledem na státy, kde neplatí odpovídající úroveň ochrany údajů, využívá především uzavírání standardních smluvních doložek EU.

Shromážděné údaje používáme k optimalizaci našich webových stránek. Ukládání souborů cookie je možné zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Sledování (tj. shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s používáním webových stránek) lze kdykoli deaktivovat. Možnost odhlášení najdete na adrese https://www.taboola.com/policies/privacy-policy#opting-out. Další informace o ochraně osobních údajů si přečtěte na webu Taboola pod odkazem https://www.taboola.com/privacy-policy.

4.3 Facebook Pixel a Facebook Conversion API

Na našich webových stránkách používáme na základě vašeho souhlasu tzv. „Facebook Pixel“ a „Facebook Conversion API“. Jedná se o služba společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA nebo, pokud jste rezidentem EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Pomocí Facebook Pixel lze sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli přesměrováni na naše webové stránky kliknutím na reklamu na Facebooku. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Integrace rozhraní Facebook Conversion API umožňuje zaznamenávat interakce návštěvníků webových stránek s našimi webovými stránkami a předávat je společnosti Facebook za účelem zlepšení výkonu reklamy na Facebooku.

Zaznamenává se zejména čas volání, vyvolaná webová stránka, vaše IP adresa a váš uživatelský agent, jakož i další specifické údaje (např. zakoupené produkty, hodnota nákupního košíku a měna). Úplný přehled údajů, které mohou být shromažďovány, najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters

Takto shromážděné údaje jsou pro nás anonymní, takže z nich nelze vyvozovat žádné závěry o vaší totožnosti. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook tak, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla tyto údaje použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook [Facebook]. To umožňuje Facebooku zobrazovat reklamy na stránkách Facebooku i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme ovlivnit.

Pomocí souborů cookie, tj. textových souborů uložených ve vašem koncovém zařízení, vás Facebook může následně rozpoznat v členské zóně Facebooku a optimalizovat účinnost reklam, např. nabízet reklamy cílené na určité skupiny v souladu se zásadami používání dat společnosti Facebook.

Můžete vznést námitku proti shromažďování údajů pomocí aplikace Facebook Pixel a/nebo rozhraní Facebook Conversion API, aby se vaše údaje používaly k zobrazování reklam na Facebooku. Za tímto účelem můžete navštívit stránku zřízenou společností Facebook a postupovat podle tam uvedených pokynů týkajících se nastavení reklamy založené na používání. K tomu musíte být přihlášeni ke službě Facebook. Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete vznést námitku proti používání souborů cookie používaných pro účely měření dosahu a reklamy prostřednictvím stránky Network Advertising Initiative pro deaktivaci (http://optout.networkadvertising.org/) nebo alternativně prostřednictvím americké webové stránky (http://www.aboutads.info/choices) nebo evropské webové stránky dostupné pod (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Obecné informace o používání údajů společností Facebook, o vašich právech v tomto ohledu a o možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://cs-cz.facebook.com/privacy/policy/. Konkrétní informace a podrobnosti o Facebook Pixel a jeho fungování naleznete v nápovědě společnosti Facebook.

4.4 Systém CRM od společnosti Help Scout

Na našich webových stránkách používáme systém CRM poskytovatele Help Scout Inc, 177 Huntington Ave, Ste 1703, PMB 78505, Boston, MA 02115-3153, USA, a to na základě našeho oprávněného zájmu, abychom mohli rychleji a efektivněji zpracovávat dotazy uživatelů.

Help Scout používá údaje uživatelů pouze pro technické zpracování žádostí a nepředává je třetím stranám. Pro používání služby Help Scout je vyžadována alespoň správná e-mailová adresa. Možné je také pseudonymní použití. V průběhu zpracování požadavků na služby může být nutné shromáždit další údaje (jméno, adresa).

Pokud nesouhlasíte se shromažďováním údajů prostřednictvím externího systému Help Scout a jejich ukládáním v něm, nabízíme alternativní možnosti kontaktu pro zasílání požadavků na služby e-mailem, telefonicky, faxem nebo poštou.

Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Help Scout:

https://www.helpscout.net/company/legal/privacy/

4.5 AddToAny

Na některých našich webových stránkách používáme nástroj pro sdílení AddToAny na základě vašeho souhlasu. Použití tlačítek sociálních médií prostřednictvím AddToAny slouží ke zvýšení uživatelské přívětivosti. Máte tak možnost sdílet zobrazený obsah s lidmi ze svého okolí. K tomuto účelu můžete použít funkci sdílení nástroje AddToAny. I při návštěvě našich stránek je prostřednictvím zásuvného modulu navázáno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem AddToAny. AddToAny tak získá informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. AddToAny tyto IP adresy anonymizuje. Při použití AddToAny se používají soubory cookie. Údaje, které při tom vznikají (např. čas použití nebo jazyk prohlížeče), se přenášejí do AddToAny a tam se zpracovávají. Prostřednictvím souborů cookie může AddToAny sledovat, které další stránky s pluginem AddToAny a které služby sociálních médií navštěvujete. Nezískáváme však žádné poznatky o obsahu údajů shromážděných AddToAny ani o jejich skutečném použití AddToAny. K těmto údajům také nemáme žádný přístup.

Další informace o zpracování údajů společností AddToAny naleznete zde:

https://www.addtoany.com/terms

 

AddToAny ukládá data protokolu serveru po dobu 30 dnů nebo kratší a ukládá pouze souhrnná data o použití.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společností AddToAny můžete zabránit použitím funkce DoNotTrack v podporujícím prohlížeči, deaktivací provádění skriptového kódu v prohlížeči nebo instalací blokátoru skriptů, jako je NoScript (https://noscript.net/) nebo Ghostery (https://www.ghostery.com) v prohlížeči. Další informace o zpracování dat službou AddToAny naleznete na stránkách https://www.addtoany.com/terms a https://www.addtoany.com/privacy.

5. Sociální pluginy

Naše webové stránky využívají funkce různých sociálních sítí ("sociální pluginy").

Sociální pluginy jsou tlačítka na našich webových stránkách (tlačítko pro sdílení). Při návštěvě našich webových stránek tato tlačítka neodesílají žádné údaje do příslušných sociálních sítí. Teprve když na tlačítko skutečně kliknete, dojde k přímému spojení se serverem příslušné sociální sítě, která pak může shromažďovat údaje a nastavovat soubory cookie. Další informace o souborech cookie najdete v našich pokynech k používání souborů cookie.

Pokud jste přihlášeni do sociální sítě, může přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Sociální síť nemůže přiřadit návštěvu jiných webových stránek společnosti RONAL, dokud jste tam také neklikli na příslušné tlačítko.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a používání vašich osobních údajů naleznete v oznámeních o ochraně údajů příslušných sítí. Tam také naleznete další informace o svých právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany soukromí, jakož i o svém právu vznést námitku proti vytvoření uživatelských profilů.

Používáme sociální pluginy z následujících sociálních sítí:

 • LinkedIn Inc. (www.linkedin.com, LinkedIn Headquarters, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA);
 • YouTube Inc. (www.youtube.com, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA);
 • Xing AG (www.xing.com, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Německo);
 • Meta Platforms Inc. (www.facebook.com, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA);
 • X Corp. (dříve Twitter) (www.twitter.com, Headquarters, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA);
 • Instagram Inc. (www.instagram.com, 1 Hacker Way Building 14, First Floor Menlo Park, Kalifornie, USA).

Pokud jste členem sociální sítě, ale nechcete, aby poskytovatel prostřednictvím našich webových stránek shromažďoval údaje o vás a případně je propojoval s dalšími uloženými údaji, vždy se před návštěvou dalších webových stránek z příslušné sítě zcela odhlaste a případně vymažte příslušné soubory cookie.

Naše webové stránky integrují sociální pluginy pouze jako externí odkaz (tlačítko pro sdílení). Vaše osobní údaje jsou proto zpracovávány pouze tehdy, když kliknete na integrovaný plug-in. Poté budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele. Nemáme žádný vliv na typ a rozsah údajů, které pak sociální sítě shromažďují. Pokud si nepřejete, aby tito poskytovatelé dostávali vaše údaje, neklikejte na zásuvné moduly.

Pokud v nastavení prohlížeče zvolíte funkci „Blokovat soubory cookie třetích stran“, váš prohlížeč nebude na příslušný server sociální sítě odesílat žádné soubory cookie. S tímto nastavením však kromě zásuvných modulů nemusí fungovat ani další funkce jiných poskytovatelů napříč stránkami.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a používání vašich osobních údajů naleznete v oznámeních o ochraně údajů příslušných sítí. Tam také naleznete další informace o svých právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany soukromí, jakož i o svém právu vznést námitku proti vytvoření uživatelských profilů.

6. Vimeo

Za účelem analýzy, optimalizace a hospodárného provozu naší online nabídky jsme na našich webových stránkách integrovali pluginy videoportálu Vimeo společnosti Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

Když vyvoláte některou z našich webových stránek, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Vimeo. Obsah zásuvného modulu je společností Vimeo přenášen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do webových stránek. Vimeo tak získá informaci, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte účet Vimeo nebo nejste k Vimeo právě přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou vaším prohlížečem přenášeny přímo na server Vimeo v USA a tam uloženy.

Jste-li přihlášeni ke službě Vimeo, může služba Vimeo přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek přímo k vašemu účtu Vimeo. Pokud provedete interakci se zásuvnými moduly (například stisknete tlačítko pro spuštění videa), jsou tyto informace rovněž přeneseny přímo na server Vimeo a tam uloženy. Pokud si nepřejete, aby společnost Vimeo přímo přiřazovala údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek k vašemu účtu Vimeo, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze služby Vimeo.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a používání údajů společností Vimeo, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo.

7. Mapy Google

Na našich webových stránkách integrujeme Mapy Google. To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a pohodlně používat funkci mapy.

Při používání Map Google mohou být informace o vašem používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Společnost Google může tyto údaje ukládat jako profily používání pro účely přizpůsobení svých služeb, reklamy a průzkumu trhu. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si to nepřejete, musíte se předem odhlásit. Pokud se zpracováním svých údajů nesouhlasíte, máte možnost službu Mapy Google deaktivovat a zabránit tak předávání údajů společnosti Google. Za tímto účelem musíte ve svém prohlížeči deaktivovat funkci JavaScript. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci službu Mapy Google používat nebo jen v omezené míře.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém fungování naší nabídky).

Další informace o zpracování dat a oznámeních o ochraně osobních údajů v Mapách Google naleznete v části Další podmínky používání Map Google/Earth – Google.

8. Zpřístupnění třetím stranám

Zásadně zacházíme s vašimi osobními údaji důvěrně a předáváme je pouze tehdy, pokud jste s předáním údajů výslovně souhlasili, pokud jsme k tomu ze zákona povinni nebo pokud je to nezbytné k uplatnění našich práv, zejména k vymáhání nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

Kromě toho předáváme vaše osobní údaje třetím stranám, pokud jsme k tomu oprávněni a pokud je to nezbytné nebo účelné v rámci používání webových stránek nebo pro možné poskytování služeb.

Vaše osobní údaje poskytujeme následujícím kategoriím příjemců:

 • Poskytovatel IT služeb, webhosting, provozovatel obchodu
 • Třetí strany, kterým jsme externě zadali podpůrné služby, jako jsou překladatelské práce, nabídky newsletterů nebo kontroly dokumentů a mzdové účetnictví na základě situace;
 • Poskytovatelé finančních služeb a správci;
 • Třetí strany zapojené do realizace nebo organizace akcí a seminářů;
 • Případně úřady a soudy.

Při předávání osobních údajů třetím stranám dodržujeme právní předpisy o předávání osobních údajů třetím stranám. Pokud k poskytování našich služeb využíváme zpracovatele, přijímáme odpovídající právní opatření a odpovídající technická a organizační opatření, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

9. Přenos dat do zahraničí

Pokud vaše osobní údaje předáváme také třetím stranám do zahraničí (tj. mimo Švýcarsko nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)), jsou třetí strany povinny dodržovat ochranu údajů ve stejném rozsahu jako my sami. Pokud ochrana údajů v dané zemi nemá odpovídající úroveň, ale neexistuje pro nás vhodná alternativa, zajistíme, aby ochrana vašich osobních údajů takovou úroveň měla.

To zajišťujeme zejména tím, že s dotčenými společnostmi uzavíráme tzv. standardní doložky Komise EU o ochraně údajů a/nebo existencí dalších záruk, které jsou v souladu s platnými právními předpisy. Pokud to není možné, zakládáme předávání údajů na nezbytnosti předání pro plnění smlouvy.

10. Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení stanoveného účelu nebo pokud to stanoví zákony nebo předpisy, kterým podléháme. Pokud účel uchovávání již neplatí nebo pokud uplyne předepsaná doba uchovávání, budou vaše údaje běžně blokovány, vymazány nebo anonymizovány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Kromě toho vaše údaje vymažeme, pokud nás o to požádáte, a nemáme žádnou právní ani jinou povinnost tyto osobní údaje uchovávat nebo chránit.

11. Zabezpečení dat

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob a zajistili ochranu vašich práv a dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů.

Přijatá opatření mají zajistit důvěrnost a integritu vašich údajů a zajistit dostupnost a odolnost našich systémů a služeb při průběžném zpracování vašich údajů. Jejich cílem je rovněž zajistit rychlé obnovení dostupnosti vašich údajů a přístupu k nim v případě incidentu.

Naše bezpečnostní opatření zahrnují také šifrování vašich dat. Když jsou nám vaše údaje předávány, jsou šifrovány pomocí protokolu TLS (Transport Layer Security). Všechny informace, které zadáváte online, jsou přenášeny šifrovanou přenosovou cestou. To znamená, že tyto informace nemohou být kdykoli zobrazeny neoprávněnými třetími stranami.

Naše opatření pro zpracování a zabezpečení dat se neustále přizpůsobují technologickému vývoji.

Velmi vážně přistupujeme i k vlastní interní ochraně dat. Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Kromě toho je jim umožněn přístup k osobním údajům pouze v nezbytném nebo vhodném rozsahu.

12. Vaše práva

V souvislosti se svými osobními údaji máte následující práva:

 • Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké osobní údaje zpracováváme, co se s nimi děje a jak dlouho jsou uchovávány.
 • Právo požadovat zablokování a nápravu: Máte právo své osobní údaje kdykoli změnit, opravit, vymazat nebo zablokovat.
 • Právo na výmaz: Máte právo kdykoli požádat o výmaz svých osobních údajů.
 • Právo na získání a přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny své osobní údaje a nechat je v plném rozsahu předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování svých údajů. Vyhovíme vám, pokud nebudou existovat oprávněné důvody pro zpracování.
 • Právo odvolat souhlas: Máte právo tento souhlas odvolat a nechat své osobní údaje vymazat.

Pokud jde o vaše práva, můžete se obrátit na kontaktní místo uvedené v kapitole 2.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu.

Download PDF