FAQ

Czym jest głębokość wciskania?
Głębokość wciskania oznacza odległość środka felgi od wewnętrznej powierzchni przylegania felgi. Głębokość wciskania wyrażana jest w mm.
Co oznacza numer KBA?
Numer KBA (KBA = Kraftfahrt Bundesamt, Federalny Urząd Ruchu Drogowego) nadaje się felgom dopuszczonym do użytku w Niemczech. Nie należy go mylić z numerem felgi.
Gdzie znajduje się numer felgi?
Numer felgi (liczący z reguły od 6 do 10 znaków, niezaczynający się od cyfry 0 ani od liter KBA) jest zintegrowany z felgą. Znajduje się on po stronie wewnętrznej felgi lub pod kołpakiem felgi.
Czym jest ekspertyza części?
Ekspertyza części to ekspertyza odpowiednich służb nadzoru technicznego lub jednostki kontrolnej w zakresie zgodności pojazdu z przepisami przy zgodnym z przeznaczeniem montażu opiniowanych części. Ekspertyza części zawsze wymaga odbioru montażu.
Czym jest ekspertyza TÜV i do czego jest potrzebna?
Taka ekspertyza części dostarcza informacji o zgodności pojazdu z przepisami przy montażu części. Zawiera ona przepisy montażu oraz warunki i ograniczenia. Po montażu należy przeprowadzić odbiór zmian.
Co to jest ABE (ogólne zezwolenie na eksploatację)?
ABE to niemieckie zezwolenie na użytkowanie pojazdów lub ich części. Wydawane jest ono producentowi przez Federalny Urząd Ruchu Drogowego (KBA). Felgi posiadające ABE z reguły nie wymagają odbioru montażu. Oznacza to, że np. przy określonym połączeniu felgi i opony nie trzeba przestrzegać szczegółowych przepisów, a tym samym wpis do dokumentacji pojazdu nie jest konieczny.
W jaki sposób montuje się felgi?
Przede wszystkim należy upewnić się, że powierzchnie przylegania w miejscu montażu są czyste i wolne od zadziorów. Do montażu felg należy stosować tylko dołączone elementy mocujące, jeśli nie ma obowiązku stosowania oryginalnych części mocujących producenta pojazdu. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania oryginalnych części mocujących zawarte są w odpowiedniej ekspertyzie TÜV lub ABE. Przy mocowaniu śrub i nakrętek należy stosować się do wartości momentu dokręcającego, podanych przez producenta pojazdu.
Czym jest moment dokręcający?
Z reguły należy stosować się do momentów dokręcających określonych przez producentów pojazdów, które są przedstawione w instrukcji obsługi pojazdu. Dokładniejsze dane zawarte są w ekspertyzie lub w ABE.
Ile obrotów trzeba na jedną śrubę koła?
Śruby mocujące wymagają przynajmniej 6,5 obrotów.
Jak wygląda prawidłowa pielęgnacja felgi. Jakie środki do pielęgnacji są najbardziej odpowiednie?
Regularne czyszczenie ułatwia utrzymanie felgi w stanie wolnym od zabrudzeń i zapewnia użytkownikowi radość z walorów estetycznych obręczy ze stopu metali lekkich. Zalecamy stosowanie ciepłej wody z dodatkiem neutralnego, standardowego szamponu samochodowego. Odradzamy natomiast stosowania środków do czyszczenia obręczy zawierających kwasy. Nie zaleca się też stosowania parowych urządzeń czyszczących, środków do czyszczenia metali i wełny stalowej. Odpowiednia do tego celu jest natomiast ściereczka z mikrowłókien.
Jak najlepiej przechowywać felgi ze stopu metali lekkich?
W idealnym przypadku felgi ze stopu metali lekkich przechowuje się w pozycji zawieszonej w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu.
Czy można polerować (dodatkowo polerować) felgi ze stopu metali lekkich?
Polerowanie (polerowanie dodatkowe) oznacza z reguły usunięcie lakieru z późniejszą obróbką powierzchni do uzyskania politury o wysokim połysku. Należy jednakże mieć na uwadze, że właściwości wytrzymałościowe są możliwe do utrzymania tylko przy wykorzystaniu starannie dostosowanych systemów, które to systemy przy polerowaniu w warunkach domowych z reguły nie są dostępne. Dlatego polerowana powierzchnia, ze względu na brak wystarczającej ochrony, szybko traci swoje właściwości, co może prowadzić do osłabienia struktury, a w konsekwencji do zmniejszenia trwałości felgi.
Czy dopuszczalne jest ignorowanie uszkodzeń (szkód wypadkowych) na felgach ze stopu metali lekkich?
Uszkodzenia (szkody wypadkowe) na felgach ze stopu metali lekkich zasadniczo nie mogą być ignorowane ze względu na duży zakres potencjalnych rodzajów uszkodzeń. Należy w każdym przypadku kontrolować, czy koła uległy deformacji plastycznej w wyniku wypadku lub też czy zostały uszkodzone podczas wypadku.
Gdzie można nabyć felgi RONAL?
elgi RONAL dostępne są w specjalistycznych punktach handlowych.
Gdzie można nabyć części zamienne do felg RONAL?
Części zamienne, jak na przykład śruby do felg, nakrętki do felg, pierścienie środkujące i zaślepki piast można kupić w specjalistycznych punktach handlowych.
Czym jest koło osi otworów?
Koło osi otworów określa w mm średnicę okręgu, na którym znajdują się punkty środkowe otworów na śruby w feldze.