NOTA PRAWNA

Wydawca
RONAL Polska Sp.z o.o.
Ul. Wroclawska 95 
PL-58306 Walbrzych

T +48 748 40 70 00
F +48 748 40 70 40
info.pl [at] ronalgroup.com
ronalgroup.com

Numer VAT
PL8971015698

Sąd rejestrowy
Wrocław Fabryczna

Dyrektor zarządzający
Krzysztof Brosig