NOTA PRAWNA

Wydawca:
RONAL Polska Sp.z o.o.
Ul. Wroclawska 95 
58306 Walbrzych

T +48 748 40 70 00
F +48 748 40 70 40
info.pl@ronalgroup.com
ronalgroup.com

Numer VAT:
PL8971015698

Sąd rejestrowy:
Wrocław Fabryczna

Dyrektor zarządzający:
Krzysztof Brosig